Algemene voorwaarden

 • De leerling kan tegen betaling beschikken over de voor de rij-opleiding noodzakelijke leermiddelen. 
 • De les wordt gegeven door een instructeur die aan de bepaling van de wet WRM voldoet. 
 • De les wordt gegeven in een lesauto waarvoor een verzekering is afgesloten met dekking voor alle inzittenden. 
 • Bij het niet tijdig aanwezig zijn van de leerling wordt de verloren tijd in mindering gebracht. 
 • Indien het examen geen doorgang vindt omdat de leerling door eigen toedoen niet of te laat op het examen verschijnt, of omdat de leerling geen vereiste, geldige documenten kan tonen, dan zijn de kosten voor aanvraag van een nieuw examen geheel voor rekening van de leerling. Anderzijds mocht het examen geen doorgang kunnen vinden door toedoen van de rijschool dan zijn de kosten voor aanvraag van een nieuw praktijkexamen geheel voor rekening van de rijschool inclusief 3 gratis rijlessen. 
 • Bij niet tijdige betaling van het lesgeld gaat de les niet door. 
 • Het annuleren van rijlessen kan kosteloos geschieden wanneer dit minimaal 24 uur voor aanvang van de les gemeld wordt. Mocht het afzeggen van de lesafspraak niet op tijd zijn gebeurd, dan worden de desbetreffende lesuren alsnog in rekening gebracht. 
 • De instructeur bepaalt in overleg met de leerling het moment van aanvraag betreffende het praktijkexamen. 
 • Bij gebleken onbekwaamheid van de leerling heeft de rijschool het recht een examen-aanvraag voor verzending te weigeren. 
 • De rijschool is verantwoordelijk voor het verzenden van de aanvraag voor de tussentijdse toets en voor het praktijkexamen. De verzending hiervan geschiedt na volledige betaling door de leerling. 
 • De leerling is zelf verantwoordelijk voor het tijdig behalen van het theoriecertificaat en voor het meebrengen van de voor het praktijkexamen noodzakelijke documenten.